1MDB案引发国会骂战,三苏丁斥反贪会放过”26亿门”

Editor's Pick

 

公正党武吉卡迪国会议员三苏丁引述媒体报道,一名警员受贿200令吉而被判坐牢20个月和罚款2万令吉,他进而批评反贪会只抓小鱼不抓大鱼,放过涉嫌受贿26亿令吉的人。

 

但是国阵议员邦莫达随即起身反驳,双方立刻爆发口角。

 

CC By KiniTV | Published on Nov 14, 2017

 

Category: News & Politics

 

License: Standard YouTube License
error: Content is protected !!